Gå direkt till innehåll
Tryggare användning med ny färdigblandad industriglykol

Pressmeddelande -

Tryggare användning med ny färdigblandad industriglykol

RENOLIN MPG 5 mix 30 är en ny färdigblandad industriglykol, särskilt framtagen för kylning av spindlar i CNC-maskiner. Optimerad för uppgiften och helt utan farliga ämnen gör den till ett nytt säkert alternativ för såväl maskinoperatörer som maskinell utrustning.

Grundstenarna i nya RENOLIN MPG 5 mix 30 är baserad på beprövad Fuchs-teknologi kombinerat med avjoniserat vatten.
– Att addera transportvolym med vatten kan kanske verka onödigt, säger Thomas Berthou, säljingenjör inom industrisidan. Men i det här fallet måste jag säga att fördelarna verkligen kan uppväga eventuella nackdelar.

Garanterat optimerad blandning
Även om nya RENOLIN MPG 5 mix 30 är särskilt framtagen för kylning av verktygsspindlar så rekommenderas den för alla cirkulationssystem som ska transportera värme för uppvärmnings-, kylnings- eller frostskyddsändamål.

En stor fördel med den här färdigblandade produkten (förutom att den är färdig att använda) är att den är optimerad för att ge lång livslängd med utmärkt rostskydd och extremt bra kylegenskaper, utan att operatörerna ska behöva genomföra blandningen själva. Samtidigt som man minimerar operatörernas exponering för farlig vätska minskar man också risker i form av både felblandningar och orenheter i vanligt kranvatten.

Vattenkvaliteten är viktig. Att den nya blandningen bygger på avjoniserat vatten bidrar till minskad korrosion och bättre livslängd. Även den optimerade koncentrationen förstärker rostskyddet, samtidigt som det ger bättre kyleffekt.

– Att slippa fundera över vattentyp, glykolsort, mängder och liknande gör jobbet mycket enklare för operatörerna. Två risker när man blandar själv är ju annars att för låg koncentration orsakar korrosion medan för hög koncentration försämrar kylegenskaperna, säger Thomas Berthou. Den som ändå vill späda blandningen mer kan ju alltid tillsätta mer avjoniserat vatten, som är fritt från mineraler och metaller som alltid följer med kranvatten.

Fritt från farliga ämnen – stor fördel vid krav på låg giftighet
Ytterligare en enorm fördel är att RENOLIN MPG 5 mix 30 bygger på MPG och inte innehåller några farliga ämnen.

Det finns två glykoltyper, MEG (monoetylenglykol) och MPG (monopropylenglykol), som bygger på olika innehåll och egenskaper. MPG-produkterna klassificeras inte som farliga produkter (till skillnad från MEG-produkterna). Frånvaron av farliga ämnen gör den också särskilt lämplig för applikationer som kräver låg toxicitet, som livsmedelsproduktion.

– Det är ett stort plus att både enkelt och tryggt kunna säkerställa rätt koncentration i alla maskiner, oavsett operatör. Liknande effekt finns ju att få, men det här är en betydligt trevligare produkt att använda, säger Thomas Berthou. Säkrare och utan farligt innehåll.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB är en del av en global koncern med tyska rötter som utvecklar, producerar och distribuerar ett brett sortiment av smörjmedel och relaterade specialiteter.

I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi innovativa och skräddarsydda smörjmedelslösningar för alla typer av branscher så som bilindustrin, tillverkande industri, bygg & entreprenadverksamhet, energi- & transportsektorn, livsmedelsindustrin, skogsbruk, stål-, metall- och cementindustrier med flera.

Kontakter

Åsa Stranger

Åsa Stranger

Presskontakt Marketing & Communications Manager 070-429 63 54

Relaterat innehåll

Moving your world

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB är en del av en global koncern med tyska rötter som utvecklar, producerar och distribuerar ett brett sortiment av smörjmedel och relaterade specialiteter.
I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi innovativa och skräddarsydda smörjmedelslösningar för alla typer av branscher så som bilindustrin, tillverkande industri, bygg & entreprenadverksamhet, energi- & transportsektorn, livsmedelsindustrin, skogsbruk, stål-, metall- och cementindustrier med flera.
FUCHS är världens största oberoende leverantör av innovativa smörjmedelslösningar för i stort sett alla branscher och användningsområden. Vi är 6 000 anställda i över 50 länder som alla delar samma mål: att hålla världen i rörelse med både hållbarhet och effektivitet i fokus.

FUCHS LUBRICANTS
Swedenborgsgatan 20B
11827 Stockholm
Sverige